Dijck, jouw specialist in aardappelselectie, talentbewaring en ethyleenbewaring

Unieke bewaring, selectie en opslag

Met onze agrarische dienstverlening richten wij ons op Talent- en Ethyleenbewaring van pootgoed aardappelen, aardappelselectie en de tijdelijke opslag van agrarische producten. Wij beschikken over meerdere selectiewagens en gecertificeerde selecteurs. Doordat we de cyclus van alle seizoenen doorlopen hebben we een brede kijk op het geheel. Dit maakt ons in het noorden van Nederland uniek in dit vakgebied. aardappelselectie talentbewaring ethyleenbewaring

Contactformulier

Ethyleenbewaring Aardappelselectie Talentbewaring
Aardappelselectie
Talentbewaring Ethyleenbewaring

Waarom kiezen voor JDijck?

Onze kracht is dat wij altijd voor kwaliteit gaan. We hebben oog voor nieuwe ontwikkelingen op ons vakgebied en durven kritisch te zijn wanneer dat nodig is. Dit alles heeft geleid tot onze expertise op het gebied van bewaring en selectie van hoogwaardig plantgoed.

Certificaten:

- Global Gap
- Aardappelselectie

Samenwerking met:

- Adviseur Hoogland (Ferwerd)
- Adviseur Crop Consult

Licenties:

- Spuitlicentie

Onze expertises

Talentbewaring

Talentbewaring

Talentbewaring is dé aanwinst in de bewaring van pootgoed.

Talent remt de topspruit, hierdoor wordt een groter aantal secundaire ogen tot uitlopen gestimuleerd en komen … 

Lees meer

Ethyleenbewaring

Ethyleenbewaring

Ethyleen verhoogt de activiteit van de aardappel. 

Er vindt meer ademhaling plaats waardoor de topspruitdominantie wordt opgewekt.

Lees meer

Aardappelselectie

Aardappelselectie

Momenteel rijden we zomers met vier selectiewagens door meer dan 500 hectare pootaardappelen. Alle selectiewagens worden bemand met ervaren en gecertificeerde selecteurs.
Op alle selectiewagens kunnen drie selecteurs.

Informeer gerust naar de mogelijkheden en prijzen.

Ethyleenbewaring Talentbewaring

Opslag

Tijdelijke ruimte te kort voor uw producten? Van mei tot en met december bieden wij de mogelijkheid om uw producten bij ons op te slaan. Daarbij bestaat de mogelijkheid om uw producten, door middel van propaankachels, te laten drogen

Informeer gerust naar de mogelijkheden en prijzen.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op:

Aardappelselectie Talentbewaring Ethyleenbewaring
In het nieuws

“Johan Dijck uit Nes bewaart pootgoed van veertig collega's.”

Johan Dijck uit het Friese Nes verzorgt de bewaring van hoogwaardig pootgoed voor veertig pootgoedcollega’s. In zeven afzonderlijke cellen kan hij het bewaarregime afstemmen op het ras en de conditie van de partijen pootgoed.

Wat onze klanten zeggen

Het bedrijf is de juiste locatie voor je pootgoed. Door zich te specialiseren in bewaring en het aanbieden verschillende bewaarsystemen altijd met de juiste temperatuur haal je het maximale resultaat per ras!

Arjan Bijlsma Hoogland B.V.

Het bedrijf kenmerkt zicht door een goede betrokkenheid, kennis van zaken, meedenkend en streeft het hoogst haalbare na of dit nu selectie betreft of de behandeling met talent of ethyleen. Goed overleg en communicatie staan aan de basis hiervan.

Jan Kloppenburg Kloppenburg Akkerbouw

CropConsult heeft veel kennis en ervaring in huis over pootgoedpreparatie. Doordat Johan Dijck zeven bewaarcellen heeft, kunnen partijen op verschillende criteria worden ingedeeld en geprepareerd. Op rasniveau wordt gekeken naar de optimale preparatiestrategie voor een bepaalde partij. Daarmee staat iedere partij bij Johan Dijck in de juiste cel. Iedere partij pootgoed heeft een historie die sterk van invloed is op de prestatie die de knol gaat leveren. Om het optimale aantal stengels uit een knol te halen moet de toepassing van Talent of Ethyleen of het afkiemen van een partij afgestemd worden op de fysiologische leeftijd van de knol en de doelstelling die behaald moet worden. Samen met Johan Dijck maken wij een preparatieplan en controleren we met vaste regelmaat alle cellen om, indien nodig, bij te sturen.

Marijn Grinwis CropConsult B.V.

JDijck pootgoed preparatie behandelt al ons pootgoed met talent. Vanaf december worden de verschillende rassen ieder op een door ons gewenst bewaarregime geprepareerd. Deze verschillende keuzemogelijkheden bieden veel extra’s in vergelijking tot preparatie op ons eigen bedrijf waarbij we minder keuzes kunnen maken. Tevens biedt het rust waardoor de volledige focus komt te liggen op de drukke bedrijfsvoering in deze periode.

Yme Meirink Meirink Akkerbouw

Zoveel mogelijk energieneutraal en -efficiënt

Talentbewaring Ethyleenbewaring

CO2 afzuiging

CO2- afzuiging heeft als voordeel dat je het CO2-gehalte altijd op een controleerbaar niveau hebt, dit komt ten goede van de kwaliteit van de aardappelen. Daarnaast heb je minder energie verbruik door C02-verversing en minder draaiuren van de systeem ventilatoren zorgen voor minder gewichtsverlies.

Talentbewaring Ethyleenbewaring

Bewaarcellen

Meerdere bewaarcellen op verschillende (bewaar)temperaturen bieden de mogelijkheid om maatwerk te leveren. Alle bewaarcellen worden gemonitord door CO2 meting en RV meting. Selectie en bewaring van pootaardappelen

Milieubewust met zonnepanelen

Zonnepanelen

Wij hebben 190 zonnepanelen op het dak van onze schuur met een totale capaciteit van 70.000Wp. Met de groene energie die we hiermee opwekken verlagen we de CO2-foot print van ons bedrijf.

Ethyleenbewaring Aardappelselectie Talentbewaring

Contact

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring kunt u lezen welke gegevens JDijck van u verzamelt en hoe deze worden verwerkt. Het privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die JDijck verwerkt.

Wie verwerkt uw gegevens?

JDijck is de maatschap van Johan Dijck en Henny Nuwolt, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer:72123699 en kantoorhoudend aan de Meinsmawei 2 (9143 DM) te Nes. Ze zijn te bereiken via 06-15088946 of via info@jdijck.nl.

Welke gegevens worden verwerkt?

Als u gebruikmaakt van de diensten van JDijck, deelt u de volgende persoonsgebonden informatie:
– voor- en achternaam;
– telefoonnummer;
– post- en/of bezoekadres;
– e-mailadres;
– bedrijfsinformatie.

Waarom heeft JDijck deze gegevens nodig?

JDijck verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen, offertes op te stellen, met u overeengekomen opdrachten uit te kunnen voeren en te factureren.
Zonder de gegevens kan JDijck geen opdrachten voor u uitvoeren.

Hoe lang bewaart JDijck deze gegevens?

JDijck zal uw gegevens niet langer bewaren dan 14 maanden na het afronden van de laatste opdracht. Desgevraagd worden uw gegevens eerder verwijderd.

Worden uw gegevens gedeeld met anderen?

JDijck verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies en gegevens verkregen door websitebezoek

Op de website van JDijck worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. JDijck gebruikt deze informatie alleen om de werking van de website te verbeteren. De gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en niet aan derden verstrekt.
JDijck maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe de website gebruikt wordt. JDijck heeft een bewerkersovereenkomst met deze partij gesloten. Google Analytics gebruikt cookies. De zo verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten aan JDijck te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. JDijck heeft hier geen invloed op. JDijck heeft Google geen toestemming gegeven om via JDijck verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Hoe kan ik mijn gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@jdijck.nl. JDijck zal dan zo snel mogelijk op uw verzoek reageren. JDijck streeft naar een afhandeling binnen 4 weken, tenzij JDijck daarvoor afhankelijk is van derden.

Hoe zijn mijn gegevens beveiligd?

JDijck neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of indien er aanwijzingen zijn van misbruik van de door JDijck verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met JDijck. U heeft het recht om te klagen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u van mening bent dat JDijck ondanks de beste intenties en voorzorgen niet juist met uw gegevens omgaat.

Nes, februari 2023

Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door JDijck.nl met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.
JDijck.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op deze website opgenomen informatie.
Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van JDijck.nl.

Scroll naar boven